ماه مبارک رمضان ♥..♥..♥..♥..♥..♥..♥..♥..♥..♥..♥ ♥بخـنــد -♥ هــرچـنــد --♥ غـمـگینــی ---♥ بـبخــش -----♥هــرچـنـد -------♥ مـسکینـــی --------♥فـرامـوش کــن ---------♥هــرچـنــد -----------♥دلــگیــــری ,•’``’•,•’``’•,زیستــن .’•,`’•,*,•’`,•’ اینــگــونـــه زیـبـاسـت..بخنـــد ....`’•,,•’` ببخــش ,•’``’•,•’``’•,و فرامـوش کـــن .’•,`’•,*,•’`,•’هــرچـنــد میدانم ... ....`’•,,•’`آســـان نــیســـت. -------------♥ -----------♥ ---------♥ --------♥ -------♥ -----♥ ---♥ --♥ -♥ ♥ ♥ -♥ --♥ ---♥ -----♥ -------♥ --------♥ ---------♥ -----------♥ -------------♥ ,•’``’•,•’``’•, .’•,`’•,*,•’`,•’ ....`’•,,•’` ,•’``’•,•’``’•, .’•,`’•,*,•’`,•’ ....`’•,,•’` -------------♥ -----------♥ ---------♥ --------♥ -------♥ -----♥ ---♥ --♥ -♥ ♥ ¯`v´¯) `*.¸.*´ ¸.•´¸.•*¨) ¸.•*¨) (¸.•´ (¸.•´ .•´ ¸¸.•¨¯`•¸¸.• http://amiri7.mihanblog.com 2018-09-23T04:42:38+01:00 text/html 2013-07-12T07:54:19+01:00 amiri7.mihanblog.com محمد اشعار زیبا ماه مبارک رمضان http://amiri7.mihanblog.com/post/7 <p class="imgarticle"><a target="_blank" title="شعر ماه رمضان, شعر درباره ماه رمضان, اشعار زیبا ماه مبارک رمضان" href="http://www.beytoote.com/art/song/beautiful1-poems-ramadan.html"><img src="http://www.beytoote.com/images/stories/fun/fu2008.jpg" alt=" شعر ماه رمضان, شعر درباره ماه رمضان" title=" شعر ماه رمضان, شعر درباره ماه رمضان"></a></p> <p style="text-align: center;">&nbsp;</p> <p style="text-align: center;"><a target="_blank" title="ماه رمضان" href="http://www.beytoote.com/religious/grateful/doing23ramadan.html">ماه برکت</a> زِ آسمان می آید</p> <p style="text-align: center;">صوت خوش قرآن و اذان می آید</p> <p style="text-align: center;">تبریک به مؤمنینِ عاشق پیشه</p> <p style="text-align: center;">تبریک،بهار رمضان می آید</p> <p style="text-align: center;">&nbsp;</p> <p class="imgarticle"><img style="border: 0;" src="http://www.beytoote.com/images/stories/fun/fu2009.jpg" alt=" شعر ماه رمضان, شعر درباره ماه رمضان" title=" شعر ماه رمضان, شعر درباره ماه رمضان" height="42" width="241"></p> <p style="text-align: center;">&nbsp;</p> <p style="text-align: center;">امشب طلب عشق زِدلدار کنیم</p> <p style="text-align: center;">شیطان رجیم را سر دار کنیم</p> <p style="text-align: center;">امر فرجش اگر مهیا باشد</p> <p style="text-align: center;">این ماه کنار یار افطار کنیم(انشاالله)</p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #808080;">حسین وکیلی زارچ</span></p> <p style="text-align: center;">&nbsp;</p> <p class="imgarticle"><img style="border: 0;" src="http://www.beytoote.com/images/stories/fun/fu2009.jpg" alt=" شعر ماه رمضان, شعر درباره ماه رمضان" title=" شعر ماه رمضان, شعر درباره ماه رمضان" height="42" width="241"></p> <p style="text-align: center;">&nbsp;</p> <p style="text-align: center;">آنکه از فرط گنه ناله کند زار کجاست؟</p> <p style="text-align: center;">آنکه زاغیار برد شکوه بر یار کجاست</p> <p style="text-align: center;">باز ماه <a target="_blank" title="ماه رمضان" href="http://www.beytoote.com/fun/sms/ramadan-sms-ramzan.html">رمضان</a> آمد و بر بام فلک</p> <p style="text-align: center;">می زند بانگ منادی که گنه کار کجاست</p> <p style="text-align: center;">سفره رنگین و خدا چشم به راه من و توست</p> <p style="text-align: center;">تاکه معلوم شود&nbsp; طالب دیدار کجاست</p> <p style="text-align: center;">بار عام است خدا را به ضیافت بشتاب</p> <p style="text-align: center;">تا نگوئی که در رحمت دادار کجاست</p> <p style="text-align: center;">مرغ شب نیمه شب دیده به ره می گوید</p> <p style="text-align: center;">سوز دل ساز بود دیده بیدار کجاست</p> <p style="text-align: center;">ماه رحمت بود ای ابر خطاپوش ببار</p> <p style="text-align: center;">تا نگویند که آن وعده ایثار کجاست</p> <p style="text-align: center;">حق به کان کرمش طرفه متاعی دارد</p> <p style="text-align: center;">در و دیوار زند داد خریدار کجاست</p> <p style="text-align: center;">آن خدائی که رحیم است و کریم است و غفور</p> <p style="text-align: center;">گوید ای سوته دلان عاشق دلدار کجاست</p> <p style="text-align: center;">من ژولیده به آوای جلی می گویم</p> <p style="text-align: center;">آنکه با توبه ستاند سپر نار کجاست</p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #808080;">ژولیده نیشابوری</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #808080;"><br></span></p> <p class="imgarticle"><img style="border: 0;" src="http://www.beytoote.com/images/stories/fun/fu2009.jpg" alt=" شعر ماه رمضان, شعر درباره ماه رمضان" title=" شعر ماه رمضان, شعر درباره ماه رمضان" height="42" width="241"></p> text/html 2013-07-12T07:48:40+01:00 amiri7.mihanblog.com محمد درباره ماه رمضان http://amiri7.mihanblog.com/post/6 <span style="font-size: small;">مضان اسمى از اسماء الهى می ‏باشد و نبایست‏ به تنهائى ذكر كرد مثلا بگوئیم، رمضان آمد یا رفت، بلكه باید گفت ماه رمضان آمد، یعنى ماه را باید به اسم اضافه نمود، در این رابطه به سخنان حضرت امام محمد باقر (علیه السلام) گوش فرا می دهیم.</span> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;">&nbsp;</span></p> text/html 2013-07-12T07:45:47+01:00 amiri7.mihanblog.com محمد سخنان پیامبر درباره ماه مبارك رمضان http://amiri7.mihanblog.com/post/5 <p style="text-align: Center;"><img src="http://www.beytoote.com/images/stories/religious/re347.jpg" alt=" سخنان پیامبر درباره ماه مبارك رمضان" title=" سخنان پیامبر درباره ماه مبارك رمضان"></p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"><strong><span style="color: #e51932;">1.</span></strong>سید قدس سره در (اقبال) از كتاب (بشارة المصطفى لشیعة المرتضى ) با استناد آن به ((حسن بن على بن فضال )) از امام رضا از پدرانش ، از امیرالمؤ منین - درود و سلام بر آنان - روایت نموده كه حضرت فرمودند: رسول خدا (صلى الله علیه و آله و سلم ) روزى براى ما سخنرانى نمود و فرمود:</p> <p>&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;">((مردم ! ماه خدا با بركت و رحمت و بخشش گناهان نزدیك است ؛ ماهى كه نزد خدا برترین ماه ها، روزهایش برترین روزها، شبهایش بهترین شبها و ساعتهاى آن بهترین ساعتهاست ؛ ماهى است كه در آن به میهمانى خدا دعوت شده و شما را در این ماه از كسانى قرار داده اند كه شایسته كرامت خدا هستند. نفس كشیدن شما در آن تسبیح و خوابیدنتان در آن عبادت و عمل شما در آن مقبول و دعاى شما در آن مستجاب است . پس با نیتهایى راست، و دلهایى پاك از خدا بخواهید شما را موفق به روزه آن ، و خواندن كتابش نماید. بدبخت كسى است كه از آمرزش خدا در این ماه بزرگ محروم شود.</p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;">با تشنگى و گرسنگى خود در آن ، گرسنگى و تشنگى روز قیامت را بیاد آورید. به فقیران خود صدقه بدهید؛ بزرگان خود را در آن احترام كنید؛ كوچكترها را مورد رحمت خود قرار دهید و صله رحم بجا آورید. زبانهاى خود را حف0كرده ، دیدگان خود را از آنچه نگاه به آن حلال نیست و گوشهاى خود را از آنچه گوش دادن به آن حلال نیست ، نگهدارید. با یتیمان مردم مهربانى كنید تا با یتیمان شما مهربانى شود. به درگاه خداوند از گناهان خود توبه كنید. هنگام نماز دستهایتان را با دعا بطرف بالا بلند كنید؛ زیرا این وقت بهترین اوقات است و خداوند در آن هنگام با نظر رحمت به بندگانش نگاه كرده و هنگامى كه از او بخواهند و با او مناجات نمایند، جواب آنان را مى دهد. و اگر او را صدا بزنند، به آنان لبیك مى گوید. و اگر دعا كنند، دعایشان را مستجاب مى كند.</p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;">مردم! شما زندانى اعمال خود مى باشید، با استغفار خود را آزاد كنید. پشتهایتان از گناه سنگین است با طولانى نمودن سجده هاى خود آن را سبك نمایید. بدانید خداوند به عزت خود سوگند خورده است كه سجده كنندگان و نمازگزاران را عذاب نكند و در روزى كه مردم براى پروردگار جهانیان بر مى خیزند، آنان را با آتش نترساند.</p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;">مردم ! كسى كه به مؤمن روزه دارى افطار بدهد، ثواب آزاد كردن یك بنده و آمرزش گناهان گذشته خود را دارد. عرض كردند: رسول خدا! همه ما نمى توانیم این كار را انجام دهیم . حضرت (صلى الله علیه و آله و سلم ) فرمودند: از آتش بپرهیزید، گر چه با نیم دانه خرمایى . از آتش بپرهیزید گر چه با جرعه آبى .</p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;">مردم ! هر كدام از شما كه اخلاق خود را در این ماه اصلاح كند، روزى كه در صراط پاها مى لغزد، جوازى بر صراط خواهد داشت . و هر كدام از شما كه بر بنده و كنیز خود آسان بگیرد، خداوند در حساب بر او آسان خواهد گرفت ؛ و كسى كه شر خود را در آن باز دارد، خداوند در روزى كه او را ببیند غضب خود را از او باز مى دارد. كسى كه یتیمى را بزرگ بدارد، خداوند در روزى كه او را ببیند او را بزرگ خواهد داشت ؛ و كسى كه در این ماه صله رحم كند، خداوند روزى كه او را ببیند او را به رحمت خود وصل مى كند. كسى كه در آن قطع رحم كند، خداوند روزى كه او را مى بیند رحمت خود را از او قطع خواهد نمود. و كسى كه یك نماز مستحبى بخواند خداوند براى او خلاصیى از آتش مى نویسد. و كسى كه عمل واجبى انجام دهد ثواب كسى كه هفتاد واجب را در ماهى غیر از این ماه انجام دهد، خواهد داشت . و كسى كه در این ماه زیاد بر من صلوات بفرستد، روزى كه ترازوها سبك است ، خداوند ترازوى او را سنگین مى نماید. و كسى كه یك آیه از قرآن بخواند، مانند پاداش كسى كه قرآن را در ماهى غیر از این ماه ختم كند، خواهد داشت .</p> <p style="text-align: justify;"><span style="color: #4e28d7;"><br></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="color: #3366ff;">مردم ! درهاى بهشت در این ماه باز است ، از پروردگار خود بخواهید آن را به روى شما نبندد؛ درهاى جهنم نیز بسته است از پروردگار خود بخواهید آن را به روى شما باز نكند؛ شیاطین هم در زنجیرند، از پروردگار خود بخواهید آنان را بر شما مسلط نكند.</span></p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;">امیرالمؤمنین (علیه السلام ) فرمود: برخاستم و عرض كردم یا رسول خدا! برترین اعمال در این ماه چیست ؟ فرمودند: اباالحسن ! برترین اعمال در این ماه دورى گزیدن از حرام هاى خداى عزیز و بزرگ است . سپس گریه كرد. عرض كردم چرا گریه مى كنى رسول خدا؟ فرمود: على ! بخاطر حلال شمردن تو در این ماه است ؛ گویا با تو هستم و تو براى پروردگارت نماز مى خوانى و بدبخت ترین اولین و آخرین ، همانند ((پى كننده شتر ثمود)) ضربه اى به جلو سرت مى زند كه موى صورتت با آنان رنگین مى شود.</p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;">امیرالمؤمنین (علیه السلام ) فرمود: عرض كردم : رسول خدا (صلى الله علیه و آله و سلم )! آیا در آن حال دینم سالم است ؟ فرمود: آرى دینت سالم است . سپس فرمود: على ! كسى كه تو را بكشد مرا كشته و كسى كه با تو دشمنى كند با من دشمنى نموده و كسى كه به تو ناسزا بگوید، به من ناسزا گفته ، زیرا تو مانند نفس من هستى روح تو از روح من و سرشت تو از سرشت من است ؛ خداى عزیز و بزرگ مرا آفرید؛ تو را نیز آفرید و مرا برگزید! و تو را؛ من را براى پیامبرى انتخاب نمود و تو را براى امامت اختیار كرد.</p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;">بنابراین كسى كه امامت تو را انكار كند پیامبرى من را انكار كرده . على ! تو وصى من ، پدر فرزندانم ، همسر دخترم و جانشین من در میان امتم در زندگى من و بعد از مرگ من هستى . امر تو امر من و نهى تو نهى من است . به كسى كه مرا به پیامبرى برانگیخته و مرا بهترین مردم قرار داد، قسم مى خورم كه تو حجت خدا بر خلق او و امین او بر رازش ، و جانشین او در میان بندگانش مى باشى .))</p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"><span style="color: #ee1130;"><strong>2.</strong></span> از رساترین بشارتهایى كه درباره ماه رمضان وارد شده ، نفرین پیامبر (صلى الله علیه و آله و سلم ) بر كسى كه در آن آمرزیده نشود، مى باشد، آنجا كه فرمود: ((كسى كه ماه رمضان را بگذراند و آمرزیده نشود، خدا او را نیامرزد.)) زیرا این نفرین با توجه به این كه او به پیامبرى برانگیخته شد تا رحمتى براى جهانیان باشد، مژده بزرگى براى گستردگى رحمت و عمومى بودن آمرزش در این ماه مى باشد. و اگر غیر از این بود - با توجه به این كه رحمتى براى جهانیان است - مسلمانى را، گر چه گناهكار باشد، نفرین نمى كرد.</p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"><span style="color: #ee1130;"><strong>3. </strong></span>از مهمترین روایاتى كه در این مورد وارد شده روایات زیادى است كه درباره زنجیر شدن شیاطین متمرد، باز شدن درهاى بهشت ، گشودن درهاى رحمت ، بسته شدن درهاى آتش ، ایستادن خداوند در مقابل دشمنان جنّى و صداى منادى خدا از اول ماه تا آخر آن وارد شده است ؛ چیزى كه مانند آن در هیچ ماهى نیامده است . زیرا در مورد سایر ماه ها وارد شده كه فقط در ثلث آخر شب چنین منادیى ندا مى كند مگر در شب جمعه كه از اول شب تا صبح این منادى ندا مى كند و همینطور در ماه رجب ؛ ولى در ماه رمضان این ندا از ماه آخر آن و تمام شبها و روزهایش ‍ وارد شده است .</p> text/html 2013-07-10T09:15:34+01:00 amiri7.mihanblog.com محمد نظر http://amiri7.mihanblog.com/post/4 <a href="http://www.tabestan90.blogfa.com/post/402">پست ثابت)</a> <div class="xpost"> <p align="center"><font color="#ff0000" face="arial, helvetica, sans-serif" size="5"><strong><font color="#00ff00">دوست</font> عزیز:</strong></font></p> <p align="center"><img style="WIDTH: 353px; HEIGHT: 314px" alt="" src="http://uploadtak.com/images/e4657_20201.jpg" align="bottom" border="0" height="364" hspace="0" width="417"></p></div> text/html 2013-07-10T08:57:59+01:00 amiri7.mihanblog.com محمد رفع تشنگی روزه داری با این میوه ها http://amiri7.mihanblog.com/post/2 <img style="width: auto; height: 100%; left: 0px; top: 0px;" src="http://ts4.mm.bing.net/th?id=H.4566637927663051&amp;pid=1.9" class="large_thumb"><h1 id="header3"><p style="text-align: justify;">معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی با اشاره به اینکه خوردن چای برای رفع تشنگی پس از سحری اشتباه است,گفت:روزه داران برای رفع تشنگی از میوه های مانند خربزه و هندوانه<span id="more-1525"></span> که نگه دارنده اب هستند تغذیه کنند.</p> <p>احمدرضا فرسار با اشاره به فرا رسیدن ایام ماه مبارک رمضان در قالب توصیه های بهداشتی به مردم اظهار داشت: روزه های سال جاری که به دلیل گرما و طولانی بودن ساعات روز بسیار طولانی است که در این زمینه افراد در نوع تغذیه خود به خصوص در زمان سحر باید دقت بیشتری داشته باشند.</p> <p>وی تصریح کرد: افراد دقت کنند که این باور که چای پس از سحری می تواند باعث رفع تشنگی شود درست نیست زیرا چای دفع مکرر کلیه را در بر دارد.</p> <p>فرسار خاطرنشان کرد: روزه داران سعی کنند پس از سحر چای پر رنگ نخورند که باعث تشنگی می شود و روزه داران برای رفع تشنگی بهتر است که از میوه های مانند خربزه و هندوانه که نگهدارنده آب هستند مصرف کنند.</p></h1> text/html 2013-07-10T08:56:34+01:00 amiri7.mihanblog.com محمد ماه مبارک رمضان http://amiri7.mihanblog.com/post/1 <p style="text-align: justify;">فرا رسیدن ماه پر خیر و برکت رمضان را به عموم مؤمنین تبریک عرض مینمایم.</p> <p style="text-align: center;">&nbsp;<img class="aligncenter wp-image-953" title="70626.imgcache3" src="http://hardan.ir/wp-content/uploads/2012/08/70626.imgcache3.gif" alt="" height="247" width="454"></p>